Löydä yrityksesi merkittävimmät kehityskohteet

- priorisoi ja kehitä varmuudella

asiakkaiden liikevaihto 300 miljardia - asiantuntijoidemme kokemus yli 100 vuotta - 250 startup konsultointia - 1000+ asiakasta - asiakkaille haettuja tukia yli 18 milj. euroa

Atte Consulting

Tarjoamme liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut usean alansa ekspertin toimesta yhden brändin alta.

Yrityksesi haluaa kehittää liiketoimintaa, mutta et ole vielä varma miten asiassa kannattaisi edetä. Tai kehityskohteita on useampia, mutta priorisointi niiden kesken tuntuu vaikealta. Rahoitus kehitystoimille on hoidettu tai ehkä vielä työn alla.

Tuttua?

Tämän ongelman taklaamiseksi ATTE consulting on kerännyt eri alojen ammattilaisista ja kokeneista liikkeenjohdon konsulteista dream teamin yrityksesi avuksi.

Emme tuhlaa aikaasi, vaan viemme selkeällä ja ytimekkäällä prosessilla yrityksenne suunnittelusta menestyksekkääseen implementointiin kolmella/ neljällä yksinkertaisella vaiheella.

OLEMME TOIMINEET YHDESSÄ TAI ERIKSEEN SEURAAVIEN ASIAKKAIDEN KANSSA

Toimintamalli

Konsultoinnin palvelut

Näin yrityksenne saa varmuuden mitä kehittää, miten priorisoida, miten hoitaa kehitystoimenpiteet maaliin voittajana ja välttää pahimpia sudenkuoppia sekä miten siirtyä seuraavalle tasolle.

Kokemuksen hyödyntäminen ei vie aina paljoa aikaa, mutta kokemus oikeassa kohdassa tuo kauaskantoisia vaikutuksia – sen posiivisessa merkityksessä.

Tutustu asiantuntijoihimme

Mika Eskola
Haitarin sisältö

Solenoidi

www.solenoidi.fi

Ota yhteyttä:
+358 45 127 3452
mika.eskola@solenoidi.fi

Lue lisää

Osaamisalueet:
Yritysten liiketoiminnan kehittämisen suunnittelu
Rahoituksen hakeminen
Tuote- ja palvelukehitys
Kasvu- ja kansainvälistymissuunnittelu
Julkiset ja yksityiset yrityspalvelumekanismit

Olli Haveri
Haitarin sisältö

CEO & Founder, Mainostoimisto Poickeus

www.poickeus.fi

Ota yhteyttä:
+358 40 037 1155
olli.haveri@poickeus.com

Lue lisää

Osaamisalueet:
Visuaalisten elementtien ymmärtäminen ja analysointi

Anton Luhtala
Haitarin sisältö

CEO & Founder, Digisome Oy

www.digisome.fi

Ota yhteyttä:
+358 40 548 2005
anton.luhtala@digisome.fi

Lue lisää

Osaamisalueet:
Digitaalisen myyntitunnelin luominen
Markkinoinnin kasvustrategia
Startup-markkinointi

Totti Salko
Haitarin sisältö

Merle Consulting Oy

Totti Salko

Ota yhteyttä:
+358 40 070 8472
totti@merle.fi

Lue lisää

Osaamisalueet:
Strategiat
Hallitustyöskentely
Arvioinnit
Kehittämishankkeiden suunnittelu
Projektijohtaminen
Julkinen ja yksityinen kehittämisrahoitus
Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen

Ruurik Holm
Haitarin sisältö

Deduktia Oy

www.deduktia.fi

Ota yhteyttä:
+358 40 528 9399
ruurik.holm@deduktia.fi

Lue lisää

Osaamisalueet:
Tutkimuspohjaiset ratkaisut yritysten liiketoimintaan
Tutkimuspohjainen viestintä yrityksen sidosryhmille
Innovaatio- ja kehittämisrahoituksen hakemusten laatiminen.
Kehityshankkeiden ja hankehakemusten sparraus.
Yhteistyö tutkijoiden ja yliopistojen kanssa kansainvälisesti

Petri Jaatinen

Osaamisalueet:
Business malli, jonka avulla lisätään merkittävästi myyntiä hankkimalla uusia asiakkaita ja merkittäviä yhteistyökumppaneita
Luodaan markkinoinnin ”keihäänkärki” ja yhtiöstä eettinen sekä yhteiskuntavastuullinen kuva
Seurantamallin rakentaminen / mittaristo bisnesmallin kehittämiseen

Pekka Kumpula
Haitarin sisältö

S.E.O.S. Design Oy

www.seos.fi

Ota yhteyttä:
+358 44 080 0383
pekka.kumpula@seos.fi

Lue lisää

Osaamisalueet:
Olemme konsultoineet 100+ start-up vaiheessa olevaa yritystä tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistamisessa, kaupallistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Tällä lomakkeella voit ottaa yhteyttä meihin

Anton Luhtala

Asiantuntijuusalueet

 • Yli 5 vuotta Digisomen toimitusjohtajana
 • 10 vuoden kokemus digitaalisesta markkinoinnista

Palvelut

 • Google-markkinointi
 • Facebook- ja Instagram-markkinointi
 • Youtube- ja bannerimainonta
 • Re-marketing ja myyntitunnelisuunnittelu
 • Konversio-optimointi
 • Hakukoneoptimointi
 • Sivuston kehitys

Lähdemme asiakkaan kanssa alkuun liikkeelle asiakkaan nykytilanteen kartoittamisella, kilpailija- ja kysyntäanalyyseillä sekä myyntitunnelin suunnittelulla. Tämän jälkeen lähdetään testaamaan myyntitunnelia ja optimoimaan sitä.

Digisome auttaa asiakkaitaan kehittämään ja toteuttamaan digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuden, joka tähtää kannattavaan asiakashankintaan verkossa.

Referenssejä

 • If Turvakauppa
 • Gant
 • Boomerang
 • Vaadin
 • Feedbackly
 • Cozify
 • LeikkiSet
 • Newliner
 • Elecster

Pekka Kumpula

Olemme konsultoineet 100+ start-up vaiheessa olevaa yritystä tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistamisessa, kaupallistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Projektit räätälöidään aina tarkasti asiakastarpeen mukaan ja ne ovat sisältäneet mm. seuraavia toimenpiteitä: missio ja palvelulupaus, kohderyhmän ja tarjoaman määritys, tuote- ja palvelukonseptien suunnittelu, kokemuspolut, positiointi, toimintamallit, teollinen muotoilu, 3d-mallinnus, visualisoinnit, tuoteidentiteetin määritys, muotoiluohjeet, tila- ja näyttelysuunnittelu, kaupallistamispolut yms. 

Ota yhteyttä niin kerromme kuinka voimme tuottaa lisäarvoa juuri sinulle!

Ammatillinen taustani on uusien tuotteiden ja palveluiden muotoilussa ja kaupallistamisessa, sekä tuote- ja palvelukehitystä tukevassa tutkimuksessa. 


Asiantuntijuusalueet

Seos Design on vuonna 2007 perustettu muotoilutoimisto. Palvelualueitamme ovat kokemuksen kehittäminen, tuote- ja palvelumuotoilu sekä liiketoimintamallit.

Referenssit

Olen urallani työskennellyt useassa eri toimessa muotoilijana, muotoilujohtajana, tutkijana ja vierailevana professorina. Viimeisen 25 vuoden aikana olen konsultoinut yli 200 yritystä sekä Suomessa, että kansainvälisellä kentällä mukaan lukien Italiassa, Espanjassa, Kiinassa ja USA:ssa. Muotoilupalkinnot: Fennia Prize Grand Prix 2017 RedDot Winner 2017.

Petri Jaatinen

Olen erikoistunut hiilijalanjäljen laskentaan ja bisnesmallin kehittämiseen.

 • KTM, ekonomi
 • Toiminut yli 25 vuotta asiakaspalvelun, myynnin ja johtamisen tehtävissä ja valmentanut kymmeniä yrityksiä eri aloilta.

Työhistoria

 • Jelppi
 • Henkilöstöpalvelut Oy
 • YellowTab Oy
 • Nauharinne Invest Oy
 • CenCei Oy
 • Balentor Oy
 • Kadus/ Procter &
 • Gamble
 • Mercuri International Oy
 • L´Oréal Finland Oy
 • Leaf Finland Oy
 • Auto Bon Oy
 • Midoli Oy

Asiantuntijuus

 • Johtaminen
 • Myynti / asiakkuuden hallinta
 • Asiakaspalvelu/ asiakaskokemus
 • Train the trainer – valmennukset
 • Strategia
 • Yrityskulttuuri
 • Prosessit – asiakkuuden prosessit
 • Analyysit (Asiakastutkimukset, henkilöstötutkimukset, kompetenssianalyysit)
 • Hiilijalanjäljen laskenta ja bisnesmalli

Referenssejä

 • Valmennuksia mm. seuraaville asiakkaille:
 • Veho Group
 • Lassila & Tikanoja
 • Ilta Sanomat
 • Nordea
 • Elisa
 • Fazer
 • Moda
 • Raute
 • Suomen Golfkenttien yhdistys

Ruurik Holm

Asiantuntijuus

Tieteellisen tutkimuksen tietovarannon soveltaminen yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämiseen. Erityisen kiinnostuksen aiheina rationaalinen päätöksenteko sekä management-tutkimuksen perusteet. 

Referenssejä

 • Elite Palkitsemispalvelut Oy
 • Midagon Oy
 • Solu Digital Oy
 • Lejos Oy
 • RavinteliSofta Oy
 • Ulkoministeriö
 • Profos Executive Search Oy

Osaaminen ja kokemus

 • Yli 20 vuotta työkokemusta tutkimuksesta, tutkimuksen arvioinnista, yhteiskunnallisesta kehittämisestä ja viestinnästä, esimiestyöstä, johtamisesta ja konsultoinnista.
 • Filosofian tohtori Helsingin yliopistosta, tieteenfilosofia ja logiikka. Useita kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita. Tietokirja ”Yksilönvapaus — tulevaisuuden hyvinvointivaltion peruskivi”.
 • Ongelmien analysointi ja kirkastaminen. Kysymysten jäsentäminen siten, että voidaan hakeutua oikean tiedon lähteille.
 • Tiedepohjaisten ratkaisujen johdonmukainen ja ymmärrettävä esittäminen ja arviointi.
  Konkreettisten parhaaseen tietoon perustuvien kehityspolkujen laatiminen ja kehitystoimien toteuttaminen.

Totti Salko

Monipuolinen toimialatuntemus mm. asiantuntijapalveluista, elintarvikealalta, teollisuudesta, tukkukaupasta ja maahantuonnista sekä rahoituksesta. Julkisten rahoituslähteiden hyvä tuntemus. 

Pitkä kokemus hallitustyöskentelystä eri kokoisissa yrityksissä, tällä hetkellä mm. keskisuuren finanssiyrityksen ja keskisuuren teollisuusyrityksen hallituksen puheenjohtajana sekä suuren finanssialan yrityksen hallintoneuvoston puheenjohtaja. 

Yrittäjänä ja sijoittajana vuodesta 2005 alkaen. Koulutus FM ja eMBA.

Asiantuntijuusalueet

 • liiketoiminnan analysointi ja suunnittelu
 • strategiat
 • hallitustyöskentely
 • arvioinnit
 • kehittämishankkeiden suunnittelu
 • projektijohtaminen
 • julkinen ja yksityinen kehittämisrahoitus
 • prosessien kuvaaminen ja kehittäminen

Referenssejä

Lukuisia asiakastoimeksiantoja eri alojen yrityksissä start-upeista suuryrityksiin. Asiakkaina yritysten lisäksi erilaisia julkisorganisaatioita, kehitysyhtiöitä, kuntia ja oppilaitoksia.

ELY-keskusten sertifioitu Analyysi ja Kasvu kehittämispalveluiden tuottaja.

Mika Eskola

Toimin asiantuntijana ja apuna yritysten nykytilanteen arvioinnissa, kehittämisen suunnittelussa, resurssien hankinnassa (rahoitus, osaaminen/asiantuntijat) ja toteuttamisessa.  15 vuoden aikana olen tutustunut monipuolisesti erilaisten yritysten toimintaan ja tunnen yritysten sekä yritysjohtamisen arjen haasteet.

Asiantuntijuusalueet

 • yritysten liiketoiminnan kehittämisen suunnittelu
 • rahoituksen hakeminen
 • tuote- ja palvelukehitys
 • kasvu- ja kansainvälistymissuunnittelu
 • julkiset ja yksityiset yrityspalvelumekanismit

Referenssejä

Liiketoiminnan, tuote- ja palvelukehityksen toimeksiantoja yli 250 yrityksen kanssa. Näistä monelle haettu rahoitusta julkisista lähteistä (Business Finland, Finnvera, ELY) tai yksityiseltä sektorilta.

Kokemus

 • Kasvatustieteen opinnot Turun yliopistossa sekä kaupallisia lisäopintoja Helsingin kauppakorkeakoulussa
 • ISO 9001 sisäisen auditoijan sertifikaatti
 • osakkaana kolmessa start up -yrityksessä

Olen saattanut alkuun ja hankkinut tarvittavat resurssit yli 250 yrityksen kehittämisprojekteihin, joista monessa olen ollut myös toteutusvaiheessa asiantuntijana mm. yritystoiminnan aloituksessa, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja kaupallistamisessa, liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa, toimintatapojen kehittämisessä, kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen rakentamisessa. Tunnen yritystoimintaan liittyvät julkiset ja yksityiset rahoituskanavat.

Olli Haveri

Asiantuntijuusalueet

 • Mainostoimistopalvelut
 • Visuaalisten elementtien ymmärtäminen ja analysointi

Kokemus

 • 20 vuoden kokemus graafisesta suunnittelusta
 • Johtanut Mainostoimisto Poickeusta yli 15 vuoden ajan

Referenssejä

 • Suunto
 • Destia
 • Johnson & Johnson
 • Icare
 • Estrella